O NAS
WADZE
CZONKOWIE
KONTAKT
SEMINARIA
SZKOLENIA
KONFERENCJE
KONKURSY nowe
GALERIA


    

O NAS:


STOWARZYSZENIE INYNIERW TELEKOMUNIKACJI (SIT) jest organizacj twrcz o charakterze naukowo-technicznym, stanowic dobrowolne zrzeszenie inynierw, technikw telekomunikacji, poczty, oraz osb ktrych dziaalno zawodowa wie si z szeroko rozumian cznoci.

Gwnym celem SIT jest dziaalno owiatowa, edukacyjna, naukowa i spoeczna w zakresie cznoci.

Potencjaem SIT s jego czonkowie zwizani z telekomunikacj, wywodzcy si z rnych obszarw gospodarki, nauki i administracji.

Zakres dziaania SIT obejmuje wane obszary zwizane z rynkiem telekomunikacyjnym i jego strategi regulacyjn. Szczeglna waga przykadana jest przede wszystkim do:

Organizacja skupia ponad 2500 czonkw, stanowic forum wymiany dowiadcze, oraz umoliwiajc rozwj zawodowy w zakresie telekomunikacji.

Uchwa Zarzdu Gwnego Stowrzyszenia Inynierw Telekomunikacji z dnia 15 grudnia 2010 roku zostao utworzone Koo SIT przy Politechnice Poznaskiej


Stowarzyszenie Inynierw Telekomunikacji - Koo przy Politechnice Poznaskiej
Copyright © 2011-2012
Photos by